Prototypy / Prototypes / Prototypen

Jesteśmy firmą, która chętnie wykonuje innowacyjne projekty. Wspieramy firmy, które chcą wprowadzać na rynek nowe i świeże produkty. Wykonujemy detale dla każdej gałęzi przemysłu.

 

We are a company that willingly performs innovative projects. We support companies that want to launch new and fresh products on the market. We make details for each branch of industry.

 

Wir sind eine Firma, das gerne innovative Projekte durchführt. Wir unterstützen Unternehmen, die neue und frische Produkte auf den Markt bringen wollen. Wir machen Details für jede Branche.

Forma do odlewów silikonowych


Form for silicone castings


Formular für Silikongussteile

Obudowa panelu płatniczego oraz ekranu


Housing payment panel and screen


Gehäuse für Bezahlfenster und Bildschirm

 

Detale toczone i frezowane w ilości 48 szt

 


Turned and milled details in the amount of 48 items


Gedrehte und gefräste Details in Höhe von 48 Artikeln

 

Detale toczone i frezowane dla klienta z Niemiec


Turned and milled details for customers from Germany


Gedrehte und gefräste Details für Kunden aus Deutschland

Elememty stołu indukcyjnego


Elements of the induction table


Elemente der Induktionstabelle

Elementy zlecone przez klientów


Elements ordered by customers


Elemente von Kunden bestellt

Datele szlifowane i hartowane


Ground and hardened elements


Geschliffene und gehärtete Elemente


 

Pozostałe


Others


Andere

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.